PLAN

I

ANALYZE

I

MONITOR

TERMÉK

Az OPTAPLANx egy intelligens üzleti tervező, elemző, monitoring és döntéstámogató alkalmazás.

Az OPTAPLANx egy intelligens üzleti tervező, elemző, monitoring és döntéstámogató alkalmazás. A széles körű és folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a rendszer folyamatosan bővülő funkcionalitással rendelkezik.

Moduláris felépítésű, működése 3 fő funkció csoport köré összpontosul:

 1. Üzleti tervezés: egységes keretbe foglalt, ugyanakkor tág határok között, rugalmasan paraméterezhető, több dimenziós adatkockára és fő driver-ekre épülő, számvitelileg zárt és konzisztens üzleti tervek létrehozása, elemzése, megbízható pénzügyi kimutatások és menedzsment riportok előállítása, kifinomult cash flow vezérléssel és döntéstámogató funkcionalitással.

 2. Értékelés: a folyamatban lévő fejlesztés célja egy széles spektrumban paraméterezhető, nemzetközi módszertanokat alkalmazó, megbízható, portfólió szintű cég- és befektetés értékelő funkcionalitás megvalósítása. A fejlesztési specifikációt és a kész funkcionalitást egy nemzetközi könyvvizsgáló cég auditálja.

 3. Monitoring: cégcsoport/cégportfólió szintű rendszeres adatszolgáltatás, beszámolás és terv/tény elemzés támogatása, egységes struktúrában, a pénzügyi tény- és terv adatok mellett kiegészítő információk (pl. rendkívüli események, szerződések, HR adatok, stb.) megadási és dokumentumok feltöltési lehetőségével, az adatszolgáltatás nyújtója és felhasználója által közösen használt rendszerben.

Az OPTAPLANx fő felhasználási területei:

 • Üzleti tervezés, modellezés
 • Üzleti elemzés, döntéstámogatás
 • Monitoring, kontrolling – terv tény összehasonlítás, riportok, kimutatások
 • Portfolió management folyamat támogatás
 • Finanszírozási- és hitel bevonási/kihelyezési folyamat támogatás
 • Pénzügyi-gazdasági átvilágítási és vállalatértékelési tevékenység támogatás
 • Cég- és befektetés értékelés*

* fejlesztés folyamatban

A szoftver funkcionalitása három egymásra épülő szinten érhető el.

Az üzleti tervező modul legszélesebb körű funkcionalitását a Professional licensz típus tartalmazza, amely költséghatékonysága révén (minimális árkülönbségért járó jelentősen több funkció) az eddigi értékesítésünk meghatározó konstrukciója és az általunk javasolt megoldás. Azonban van lehetőség valamivel alacsonyabb díjú hozzáférés előfizetésére is, a rendszer felhasználási céljától függően.

A Monitoring és Értékelés egyetlen licensz típussal, de a funkciók elérését szabályozó jogosultságokkal érhető el, egyedi előfizetői rendszerben.

Az Üzleti tervező modul funkció szintjei, licensz típusai a következők:

OPTAPLANx BASE

Teljes körűen támogatja az üzleti tervezési tevékenységet, de tipikusan "stand alone" üzleti terv leképezésére alkalmas. Alapszintű pénzügyi kimutatásokat és indikátorokat tartalmaz, amelyek az üzleti terv output oldali áttekintését teszik lehetővé. MS Excel integráció révén mind az adatbevitel, mind pedig az adatkinyerés tekintetében könnyű átjárhatóságot biztosít a felhasználók számára.

OPTAPLANx MONITOR

Aze OPTAPLANx BASE funkcionalitáson felül, a kontrollingot támogató terv-tény összehasonlítási, monitoring képességek tartoznak a MONITOR funkció csomagba. Történelmi és aktuálisan keletkező tény adatok rögzíthetősége, részletezettebb kimutatási lehetőségek és adatlefúrási képességek teszik a MONITOR csomagot a kontrolling és elemzési feladatok tökéletes eszközévé.

OPTAPLANx PROFESSIONAL

A PROFESSIONAL funkció csomag az OPTAPLANx rendszer teljes körű funkcionalitását tartalmazza. A fentebb részletezett képességeken túl azonos idejű (real-time) szimulációs képességeket, forgatókönyv elemzést és részletes döntéstámogató funkciókat tartalmaz. Az elemzési és értékelési funkciók terén is kiemelkedő hozzáadott érték rejlik a PROFESSIONAL csomagban: fedezetelemzés, diszkont ráta kalkuláció, DCF számítás. E mellett magasabb szintű adatkapcsolat is kialakítható más rendszerekkel (pl. ERP) WEB API interfészkapcsolaton keresztül, egyedi igények alapján.

FUNKCIONALITÁS BASE MONITOR
Cégkezelés enable enable enable
Pénzügyi kimutatások (táblázatok + diagramok) enable enable enable
Alapszintű pénzügyi indikátorok enable enable enable
MS Excel integráció - export/import enable enable enable
Adatlefúrás kimutatásokból (Kimutatás-elemző) disable enable enable
Tény adatok rögzíthetősége, terv/tény visszamérés disable enable enable
Harmadik feles rendszerekkel MS Excel sablon alapú adatintegráció disable enable enable
További kimutatások MS Excel kimenettel - vezetői információk disable enable enable
Elemzési funkciók - pl. jelenérték-számítás, fedezetelemzés disable disable enable
Döntéstámogató DASHBOARD - valós idejű elemzési funkciók, szimuláció, érzékenység-vizsgálat, szcenárió elemzés disable disable enable
További pénzügyi indikátorok (+ 2 egyedi igények alapján) disable disable enable
Harmadik feles rendszerekkel WEB API interfész alapú adatintegráció disable disable enable

Kiemelt rendszer képességek

 • Üzleti tervezés
 • Értékelés
 • Monitoring

A további részletes funkcióleírás az Üzleti tervezőre vonatkozik, kivéve az utolsó két pontot.

 • Magyar számviteli szabályrendszernek teljes körű megfelelés
 • Belföldi működés és export / import tevékenység támogatása
 • Deviza kezelés (EUR, USD, GBP)
 • Tetszőleges időtávú és periódusbontású tervezés (hónap, negyedév, év)
 • Központilag karbantartott makrogazdasági paraméterek (devizaárfolyamok, statisztikai adatok, adó- és járulékmértékek)

 • Kereskedelmi üzleti modell támogatása
  • Beszerzési és értékesítési egységár-kezelés
  • Áruk beszerzése, értékesítése, ELÁBÉ és a mérlegérték meghatározása a Kereskedelem felületen
 • Szolgáltatási üzleti modell támogatása
  • Szolgáltatási csomagok/ egységek alapján tervezett bevételek és költségek
 • Termelési üzleti modell támogatása
  • Előállítási egységköltség számítása és rögzítése (termelési receptúrák kialakíthatósága)
  • Késztermék előállítás és értékesítés tervezése (az anyagfelhasználás, befejezetlen termelés kezelésével, a mérlegértékek és az STK ÁV meghatározásával)
 • Egyedileg kialakítható mennyiségi egységek

 • Tetszőleges számú tevékenységtípus definiálható a rendszerben az üzletmenet jellemzőinek függvényében (pl. üzletágak, termékcsoportok, kereskedelmi egységek, stb.)
 • A tevékenység típus alábontható 2 további dimenzióra (pl.: Termékcsoport > Terméktípus és Földrajzi értékesítési régiók szerint)
 • Mindkét dimenzió tetszőleges elemű értéklistával rendelkezhet
 • A tervezési struktúra további megbontására alkalmas, feltölthető értéklisták (Főkönyvi szám, Kontrolling kód, Bevétel jelleg, Források, Költségnemek)
 • A fenti kódrendszerrel az üzleti modell motorját jelentő többdimenziós adatkocka felépíthető, a tény adatok pedig ennek megfelelő struktúrában rögzíthetőek

 • Tevékenységtípusonként és tervezési dimenzióként történő tervezés
 • Belföldi és külföldi értékesítés megbontása
 • Értékesítési értékvesztés és visszatartás rögzíthetősége
 • Vevői előlegek kezelése

 • Költségtípus szetinti tervezés (anyagjellegű ráfordítások kategóriái szerint)
 • Tevékenység típus alapú költségtervezés
 • További tervezési dimenziók mentén történő költségtervezés
 • Közvetett (általános) költségek megkülönböztetése
 • Elsődleges költségjelleg megadása (fix vagy változó)
 • Optcionlisan költségnem alapú tervezés: előre feltöltött értéklista alkalmazásával
 • Akár költséghelyi tervezés szervezeti egységek szerinti bontásban
 • Költségfelosztás támogatása az Idősorok felületen felépített felosztási algoritmusok segítségével

 • Nyitóérték kalkuláció (halmozott értékcsökkenés és nettó érték)
 • Maradvány érték beviteli lehetőség
 • Beszerzési és aktiválási periódus megkülönböztetése (Beruházások mérlegsor kezelése)
 • Különféle műveletek kezelése:
  • Aktivált saját teljesítmények
  • Ráaktiválás
  • Értékesítés
  • Selejtezés
 • Csoportos eszközök kezelése
 • Az Idősorok felületről vezérelhető csoportos eszköz beszerzések
 • Aktivált saját teljesítmények elszámolása az Idősorok felületen felépített kalkuláció alapján
   

 • Bank és pénztári mozgások tervezése
 • Tevékenység típusokhoz rendelt Fizetési sémák mind az árbevétel, mind a költségek tekintetében 
 • Finanszírozás tervezés (bankhitelek, folyószámla-hitel, kölcsönök és saját tőkeforrások)
 • Hitel kalkulátor (beruházási hitelek pénzáramainak tervezése, a kiválasztott konstrukció beépítése az üzleti modellbe)
 • Saját tőkeelemek kezelése
 • Támogatási források tervezése (EU-s vagy kormányzati pályázati források tervezése)
 • Finanszírozási igények meghatározása (Tényleges finanszírozási igény a cash flow kimutatásban)
 • Kifinomult cash flow tervezés a fizetési sémák egyedi hangolásával

 • Legfőbb adónemek tervezése külön felületen:
  • ÁFA (kiutalás kezeléssel)
  • Helyi iparűzési adó (adóalap-korrekciós lehetőséggel)
  • Társasági adó (adóalap-növelő és csökkentő tételekkel, akár két kulccsal történő kalkulációval)
 • Pénzáramlások a törvényi előírások szerinti ütemezésben
 • Előírt kerekítési szabályok alkalmazása

 • Magyar számviteli törvénynek megfelelő kimutatások:
  • Teljes részletezettségű éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása
  • Direkt cash flow kimutatás
 • Tetszőleges tervezési időtáv és periódusbontás (év/negyedév/év)
 • Adatlefúrás (Tevékenység típusokra és tervezési dimenziókra) - Kimutatás-elemző
 • Egyedi riportok MS Excelben
 • Felsővezetői döntéstámogatás
  • Tetszőlegesen választható eredménykimutatás, mérleg és cash flow sorok
  • Táblázatos és diagram formájú megjelenítés (vonal és oszlop diagram típus)
  • Valós idejű "what-if" elemzések
  • Forgatókönyv kalkulációk az Idősorok felületen meghatározott fő driver-ek és fizetési sémák paraméterezésével
  • Érzékenység vizsgálat
  • Terv-változatok, szcenáriók elmentési lehetősége
  • Szcenáriók fő üzleti tervvel és egymással való összehasonlíthatósága

 • Feltételezések kezelése egyeteln központi felületen
 • Naturális- és érték idősorok, fő driver-ek megadása
 • Bevételek, költségek és beruházások megalapozó számításai
 • Tervsorok közötti műveletek definiálása (formula szerkesztő)
 • Bevételeket és költségeket "meghajtó" adatsorok bekötése a bevételi és költségtervező felületekre
  Példa:
  • Eladott áruk darabszáma alapján kalkulált árbevétel és ELÁBÉ
  • Árbevétel és Anyagjellegű ráfordítások felületre bekötött darabszám, valamint beszerzési és eladási egyságárak
  • Kizárólag az Idősorok felületen karbantartható formában - automatikusan frissülő értékek a pénzügyi kimutatásokban
 • Periódusonkénti vagy évenkénti változás % vagy érték megadhatósága
 • Termelési receptúrák felépítése, önköltségszámítás támogatása
 • Változó költség kalkulációk felépítése
 • Költségfelosztási algoritmusok beépítése
 • Összetett naturáliák kezelése

 • Szervezeti felépítés teljes körű leképezése, grafikus megjelenítése
 • Szervezeti kategóriák értékeire történő tervezés támogatása
 • Akár munkatárs szintű költségtervezés
 • A jogosultsági rendszerrel kombinálva a teljes körű vállalati tervezési folyamat elemeire bontható és decentralizáltan levezényelhető

 • Precíz cash flow és finanszírozási igény előrejelzés (fizetési sémák alkalmazásával)
 • Eredménytervet leíró diagramok – árbevétel, üzemi eredmény, EBITDA, adózott eredmény
 • Elemző felületek:
  • Diszkontráta felépítés
  • Jelenérték-számítás
  • Fedezetelemzés
  • Hitelkalkulátor
 • Beépített pénzügyi indikátorok (mutatószámok)
 • Magas szintű döntéstámogatás – vezetői Dashboard (szcenáriók, "What if..." elágazások, verziók összehasonlítása)

 • Kifinomult terv / tény összehasonlítási képesség (adatbeviteli felületek összesítőin és a pénzügyi kimutatások szintjén)
 • Tényadatok bevitele a tervadatok struktúrájával egyezően
 • MS Excel adat import / export valamennyi tény adat felületen
 • MS Excel sablonon keresztüli adatbetöltési lehetőség más rendszerekből (fájl transzfer)
 • Érték és/vagy % eltérések megjelenítése az összesítésekben és a pénzügyi kimutatásokban

 • Adatbeviteli validációk (inkonzisztens adatok kiszűrése)
 • Gyorsított adatrögzítés az adatbeviteli felületeken – billentyűkombinációkkal
 • Értéklista alapú adatbevitel (adatjellemzők rögzített szempontok szerinti megadása)
 • MS Excel import lehetőség, mentéskor lefutó validációval – hatékonyság és kontroll 
 • Egységes adatbeviteli felületek, funkciógombok
 • MS Excel export lehetőség szinte valamennyi felületről (formázott megjelenéssel)
 • Ügyviteli rendszer / ERP illeszthetőség, akár közvetlen adatcsere
 • Kettős felhasználói autentikáció képesség (opcionálisan)
 • Kifinomult modellező algoritmusok felépítése az Idősorok felületen
 • Széleskörű vezetői döntéstámogatás az elemző felületeken és a Dashboard-on keresztül

 • Egy bérlőhöz/előfizetőhöz több cég és cégenként több üzleti terv felvihető
 • Egyedi pénzügyi kimutatások lekérdezhetőek, MS Excel-be kinyerhetőek
 • Cégszintű egyedi kimutatások, nyilvántartások létrehozhatóak
 • Portfolió összesítő felületek kialakíthatóak

 • Előfizetői szintekhez és szerepkörökhöz köthető differenciált jogosultsági rendszer
 • Olvasási (read-only) és szerkesztési, karbantartási (full access) hozzáférések
 • Felületek, menüpontok elérésének szabályozása
 • Felhasználó hozzárendelés cégekhez és/vagy tervekhez
 • Üzleti tervek státuszainak kezelése
 • Terv-verzió követés
 • Esemény naplózás

 • Nincs upfront licenc díj
 • A bevezetés gyors és költséghatékony - alacsony tanácsadói ráfordítás igény (5-15 szakembernap)
 • A modellezéshez, konzultációhoz üzleti tervezésben és kontrollingban jártas szakemberek állnak rendelkezésre 
 • Ingyenes szoftvertámogatás és Helpdesk a szerződés teljes időszaka alatt – nincsenek rejtett költségek
 • Alverziófrissítések automatikus elérése, főverzió frissítés szerződés-módosítással
 • Felhasználási jelleghez, intenzitáshoz igazodó, bérlet alapú árazás, amely 100%-ban költségként elszámolható
 • Nincs speciális hardverigény, átlagos sávszélességű internetelérés és böngésző szükséges a rendszer használatához
 • 12 hónapos szerződési kötöttség

Portfólió szintű egységes beszámolási rendszer

Anyacég | Holding | Finanszírozó | Felügyeleti szerv és az érdekeltségi körbe tartozó cégcsoport számára

Kiemelt jellemzők:

 • Pénzügyi kimutatás tény és terv adatok feltöltése összköltség és/vagy forgalmi költség szemléletben
 • Éves terv, Frissített előrejelzés, Szindikátusi tervek és Historikus adatok átvétele korábbi monitoring jelentésekből
 • Automatikus indirekt cash flow számítás (zárt táblakapcsolatokon keresztül)
 • Pénzügyi kimutatás nézetek: Összköltség/Forgalmi költség | Kumulált/Nem kumulált | Havi/Negyedéves/Éves
 • Tény és terv adatok „összedolgozása”, gördülő tervezés (Frissített tény és előrejelzés felület – kumulált és nem kumulált nézetben)
 • Rugalmas Terv-tény összehasonlítási lehetőségek (egyszerűen változtatható összehasonlító adatok (historikus/terv) és beállítható időszakok)
 • További (bővíthető) adatok, információk (Korosítások, vállalati események, szerződések kapcsolt tranzakciók, HR adatok)
 • MS Excel integráció (Import és export)
 • Riportba illeszthető formázott összesítő MS Excel output (Adattábla, negyedéves, időszaki és éves nézetben)
 • Felületek feltöltésének figyelése (Portfóliókezelő dashboard, módosító és módosítás dátumának rögzítésével)
 • Dokumentum feltöltés (Mellékletek: főkönyv, kartonok, bankkivonatok, Beszámoló, prezentációk, stb.)
 • Jogosultsági beállításoktól függő menüpont elérés (adatfeltöltő / jóváhagyó / read-only)
 • Monitoring jelentés jellemzőinek állíthatósága (workflow elemek):
  • Típus: Előzetes | Végleges | Javítás
  • Állapot: Szerkesztés alatt | Feltöltött | Lezárt
  • Státusz: Nyitott | Javítandó | Jóváhagyott

 

Fejlesztés alatt

A folyamatban lévő fejlesztés célja egy széles spektrumban paraméterezhető, nemzetközi módszertanokat alkalmazó, megbízható, portfólió szintű cég- és befektetés értékelő funkcionalitás megvalósítása. A fejlesztési specifikációt és a kész funkcionalitást egy nemzetközi könyvvizsgáló cég auditálja.

Honlapunk optimális működése és webanalízis céljából sütiket használunk. A sütik használatáról bővebb információt talál Adatvédelmi Tájékoztatónkban. MEHET